de
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

MASZ WŁASNĄ FIRMĘ ?

MASZ WŁASNĄ FIRMĘ W NIEMCZECH na przykład jako opiekunka osób starszych?

NIE PRZEGAP !!!  

 

Na pewno większość z Państwa ma świadomość, czy tak na prawdę jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w skrócie "OC" lub w języku niemieckim (Haftpflichtversicherung), ale dla tych którzy nie mieli do tej pory z tym nic wspólnego, a chcieliby przykładowo pracować jako opiekunka osób starszych w Niemczech śpieszymy z wyjaśnieniem.

 

Otóż okazuje się, żę OC - jest to bardzo istotny rodzaj ubezpieczenia odnoszący się do państwa majątku, szczególnie przydatne informacje dla opiekunek osób starszych pracujących na zasadzie Gewerby. Warto wspomnieć, że na mocy obowiązującej umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń zawsze przejmuje na swój rachunek wszystkie zawarte w umowie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód.

 

Haftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co powoduje, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego otwarcia, na rzecz iluzorycznych oszczędności.

 

Tak zwana odpowiedzialność cywilna, która jest tematem tego artykułu to stały element towarzyszący prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym przykładzie jako opiekunki osób starszych w Niemczech. W przypadku na prawdę znaczącej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania, może doprowadzić do bankructwa całej firmy, na przykład jednoosobową firmę osoby pracującego jako opiekun osoby starszej..

 

W tym przypadku postarajmy się założyć, że istnieje firma wykonująca usługi budowlane. Ta branża jest bardzo wrażliwa gdyż jest to grupa szczególnego ryzyka, ponieważ praktycznie w każdym elemencie pracy możemy wyrządzić szkodę inwestorowi.

 

W firmie budowlanej mamy często do czynienia

-    z pracami rozbiórkowymi,

-    z przedmiotami ciężkimi, które przykładowo upadając na podłogę, mogą potłuc drogą granitową posadzkę.

-    w tym momencie jako osoby odpowiedzialne za szkodę jesteśmy zobowiązani szkodę usunąć, naprawić bądź zadośćuczynić pewną kwotą pieniężną.

-    często zdarza się tak, że naprawienie szkody, może być bardzo kosztowne i poważnie uszczupli firmowy budżet.

-    W powyższej sytuacji takich strat, pozwala uniknąć właśnie wcześniej wspomniany Haftpflichtversicherung.

 

Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest konkretna odpowiedzialność cywilna, czyli tak zwane OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, które zostały wyrządzone danej osobie poszkodowanej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia. Może miec to równiez odniesienie do opiekunek osob stasrzych posiadających własną działalność gospodarczą.

 

Na zakończenie i uściślenie dokładnych informacji o jakich była mowa w artykule chcemy wspomnieć, że co jakiś czas w życiu zarówno prywatnym jak i firmowym, zdarzają się sytuację, których nie mają państwo szans ani uniknąć ani tym bardziej przewidzieć. Dlatego Haftpflichtversicherung, może zagwarantować państwu w 100% spokojny rozwój firmy, gdyż w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim to zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty ich naprawy.

 Dodatkową korzyścią jest to, że

składkę ubezpieczeniową można odpisać od podatku!!

Gewerbe w niemczech bez meldunku- http://carebiuro.de from m3shopping on Vimeo.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalności gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Dzialalnosc gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie dzialalnoisci w niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.