de
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

Ubezpieczenie w Niemczech

Visum Plus für ausländische Gäste - Incoming Reiseversicherung

ubezpieczenia dla opiekunek

Ubezpieczenie podróżne Visum Plus

Z perfekcyjną ochrona ubezpieczeniową podróżnego Visum Plus masz optymalnie pokrycie: ubezpieczenie zdrowotne , ubezpieczenie odpowiedzialności podróży i ubezpieczenie wypadkowe podróży. Nasze ubezpieczenie Visum Plus  spełnia wymagania dotyczące wizy Schengen.

Visum Plus łączy w sobie następujące indywidualne umowy:             zamow

• międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne

• wypadek w podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności podróży

Twoje korzyści

• Można wykupić ubezpieczenie Visum Plus jeszcze w ciągu 31 dni od przybycia w Niemiec.

• Zakres ubezpieczenia Visum Plus spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące wizy Schengen.

• Ewentualne koszty w całości pokrywa ubezpieczyciel bez twojego udziału

• Możesz rozszerzyć na życzenie ubezpieczenie podróży w dowolnym momencie do roku

 

Visa Plus dla przyjezdnego na pobyt do 365 dni

Z zastrzeżeniem opisów taryf na warunkach ogólnych ubezpieczenia

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

W przypadku pobytów do

Do 65 urodzin za osobę w €

7 dni

10,-

15 dni

18,75,-

31 dni

38,75,-

62 dni

77,50,-

92 dni

115,00,-

180 dni*

  od 1,25 € za dzień

 Oferty dla Osób z Gewerbe i zameldowaniem w DE

znajdziecie Panstwo na nasyej stronie

 

od 1,75€ za dzień = 52,5 € za miesiąc

(ubezpieczenia spelnia warunki przymusowego ubezpieczenia ktore w Socjalnych kasach jak AOK kosztuja nawet i 300€ na  miesiac)

Czy te ubazpieczenia jest dla Ciebie musisz sprawdzic warunki na stronie.

UWAGA- Ubazpieczenie te nie jest pod tym ponizszym linkiem dostepne !! Jest to Extra taryfa !!

 

* za pobyt od 181 dni codziennie premium od początku pobytu.

** wielokrotne wizy aż do 90 dni w ciągu roku

Visa-Plus cennik?


WAŻNE INFORMACJE

Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej są prawnie niezależnymi umowami.
• Wnioski należy składać w ciągu 31 dni od przybycia do Niemiec, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii
i Liechtensteinu są on wprowadzane w życie i kończą się w dniu określonym w polisie, nie później niż 365 dni.
• Pokrycie szkód jest zapewnione na cały pobyt.
• Pokrycie zaczyna się dla każdego zakładu ubezpieczeń w dniu określonym w polisie, jednak nie wcześniej niż
W dniu przyjazdu i nie wcześniej niż następnego dnia po otrzymaniu przez HanseMerkur ubezieczenia.
• stan ochrony ubezpieczeniowej jest określony w umowie.
• Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona także z wypłatą premii po powstania szkody.
• Ubezpieczenie może zostać wykupione do 75. roku życia.
Możliwe są 
• Rozszerzenia zakresu ochrony w maksymalnym okresie ubezpieczenia po zatwierdzeniu HanseMerkur
• Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 365 dni.
• Umowa może zostać rozwiązana przedwcześnie po przedstawieniu daty wyjazdu; nadpłacona składka zostanie zwrócona 
• W HanseMerkur utworzysz oddzielne polisy ubezpieczeniowe.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o produkcie

Visa Plus dla zagranicznego gościa na pobyt do 365 dni

Zainteresowanie ubezpieczeniem HanseMerkur – to dobry wybór!

Możesz użyć tej ulotki do szybkiego przeglądu wybranego ubezpieczenia. Proszę pamiętać jednak, że nie zawiera wszystkich informacji odnoszących się do umowy. Całość umowy trzeba odnieść do wniosku o ubezpieczenie, polisy i warunków ubezpieczenia. Wszystkie wymienione poniżej warunki ubezpieczenia ważne są tylko wtedy , gdy objęte są ceną wybranej przez Ciebie Ochrony ubezpieczeniowej.

Jaki jest rodzaj ubezpieczenia?

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem podróżnym. Zakres i indywidualna kwota twojej ochrony są zależne od wybranej taryfy.

Jaki jest zakres ubezpieczenie?

Podróżne ubezpieczenie zdrowotne

Podróże Ubezpieczenia Zdrowotne jest zabezpieczeniem medycznym leczenia chorób występujących w czasie pobytu za granicą. Zwracamy koszty chorób i wypadków, które wystąpiły w trakcie wyjazdu w ramach ubezpieczenia. Należą do nich na przykład leczenie, lekarz, leki. Przedmiotem ubezpieczenia są również zabiegi stomatologiczne w tym wypełnień stomatologicznych oraz postępowanie w przypadku naprawy posiadanej protezy dentystycznej. Pełną specyfikacje można znaleźć w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie twojego wyjazdu przed ryzykiem ponoszenia kosztów szkody twojej i innych osób. Ubezpieczyciel nie tylko pokrywa szkody, ale też sprawdza czy i w jakim stopniu istnieje obowiązek zapłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może odeprzeć za ciebie bezpodstawne roszczenia odszkodowawcze. Pełny zakres ubezpieczenia znajdziesz w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

Po zawarciu umowy ubezpieczenia wypadkowego, płacimy rentę jeśli w wyniku wypadku uległeś trwałemu ubezpieczeniu (np. ograniczeniu ruchu, paraliżowi, amputacji) Wysokość wypłacanej kwoty zależy od kwoty ubezpieczenia i stopnia utraty zdrowia. Pełny zakres ubezpieczenia proszę sprawdzić w warunkach polisy.

Co wpływa na wysokość stawki ubezpieczenia?

Wysokość składki zależy od wybranego Ubezpieczenia. Dokładną wysokość składki możesz sprawdzić w podglądzie stawek składki. Terminy i innych ogólnych informacji informacji o ubezpieczeniu szukaj w ogólnych przepisach ubezpieczeniowych.

W jakich przypadkach HanseMerkur nie zapewnia wypłacenia ubezpieczenia podróży?

Generalnie nie wypłaca się ubezpieczenia jeśli zdarzenie jest wywołane umyślnie przez ubezpieczonego. Zdarzenia wyłączone z ubezpieczenia:

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

W wypadku zatrucia alkoholowego lub zażywania narkotyków. Zjawiska poza wypadkowe, choroby wywołane starzeniem np. bóle pleców wywołane przez pozostawanie w pozycji siedzącej, udary, zawały serca.

Ubezpieczenia zdrowotnego:

Zabiegi wykonywane na ubezpieczonym w wyniku prób samobójczych.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności osób i mienia:

W przypadku uszkodzenia rzeczy pożyczonych lub wynajętych komuś.

Jakie są twoje obowiązki zawarte w umowie?

Należy zawrzeć umowę w każdym szczególe zgodnie z prawdą i kompletnie. W przeciwnym razie jest to naruszenie ubezpieczenia !

Jakich obowiązków musze dopełnić zgłaszając zdarzenie?

Zachowaj szkody (obrażenia) najniżej jak to możliwe! Unikaj niepotrzebnego wzrostu kosztów. Przedstaw szkody bezpośrednio w HanseMerkur. Więcej w szczegółach ubezpieczenia.

Jakie są dla ciebie konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie obowiązków?

Bardzo ważne: Jeśli naruszysz jeden z warunków ubezpieczenia może to doprowadzić do jego utraty, a następnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w warunkach polisy  ( "obowiązki", a "Naruszenie obowiązku").

Kiedy zaczyna się i kończy twoje ubezpieczenie?

Ochrona zaczyna się od momentu wniesienia opłaty, ale nie wcześniej niż w uzgodnionym terminie i kończy w wyznaczonym umową terminie.

Jak długo trwa umowa i jak ją rozwiązać ?

Jeśli nie jest to ubezpieczenie jednorazowe wygaśnięcie umowy ma miejsce w terminie uzgodnionym w umowie.  Zakończenie rocznego ubezpieczenia przedłuża umowę na kolejny rok, jeśli nie jest wypowiedziana przez Ciebie lub HanseMerkur na piśmie w okresie trzech miesięcy przed upływem obecnej umowy ubezpieczeniowej. Data ważności umowa ubezpieczenia kończy okres jego trwania. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek

 

.

Mamy dla Państwa ubezpieczenie zdrowotne pokrywające:

- leczenie ambulatoryjne przez lekarza aż do ustawowych maksymalnych kwot obowiązującej, oficjalnej, niemieckiej stawki lekarzy lub dentystów

- Przepisane leki i opatrunki

- przepisane masaże, inhalacje i pakiety medyczne do 300 € rocznie z ubezpieczenia

- Pomoce medyczne, jeśli masz wypadek

 

- Znieczulenia przeciwbólowe przy zabiegach dentystycznych i przywracanie funkcji protezy rocznie z ubezpieczenia:

do 300 euro na okres obowiązywania umowy do 6 miesięcy

do 600 € na okres od 6 miesięcy umowy

 

- Kontrola ciąży i leczenie

- Poród po okresie 8 miesięcy

- leczenie szpitalne

- Transport do najbliższego szpitala

- transport lub pogrzeb do 10.000 €

 

Zakladamy gewerbe !                                                                               zamow

  

Ubezpieczenie wypadkowe podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Visum Plus dla zagranicznych gości obejmuje:

- w przypadku śmierci kwotę od 5.000 zł

- Renta z tytułu niepełnosprawności do € 25.000

- jeżeli niepełnosprawność sięga 90%, możemy podwoić świadczenia z tytułu niepełnosprawności

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Visa Plus dla gości zagranicznych obejmuje:

- Odpowiedzialność na kwotę 1,5 mln € za uszkodzenia ciała i mienia

Obszar działania (Zakres)  - Niemcy i państwa strefy Schengen

____________________________________________________________________________________________________


Maksymalny czas trwania – Visum Plus może trwać do jednego roku

____________________________________________________________________________________________________


Czas zgłoszenia – Ubezpieczenie może być zawarte do 31 dni po przybyciu do Niemiec lub państw strefy Schengen.

____________________________________________________________________________________________________


Patność – płacisz raz przez przelew SEPA, PayPal lub karte kredytową

____________________________________________________________________________________________________


Termin obowiązywania – do czasu wyjazdu ; od pierwszego dnia do końca pobytu

____________________________________________________________________________________________________


Odnowienie ubezpieczenia - W ramach maksymalnego okresu ubezpieczenia (1 rok) możliwe za zgodą ubezpieczyciela

____________________________________________________________________________________________________


Ograniczenia wiekowe – do 75 roku życia ( dwie taryfy do 65 roku życia, od 65 do 75 roku życia)

____________________________________________________________________________________________________


Polecane dla – Zagranicznych  gości w Niemczech / państwach strefy Schengen

____________________________________________________________________________________________________


Dopłaty – brak dopłat w obrębie maksymalnej kwoty ubezpieczenia

____________________________________________________________________________________________________


Maksymalna kwota ubezpieczenia – 50000 €

____________________________________________________________________________________________________

Najniższa opłata – 11 € za 7 dni

____________________________________________________________________________________________________


Ważna informacja: Zdarza się, że koszty wizyt lekarskich pokrywane są z własnej kieszeni, a potem HanseMerkur zwraca koszty.

____________________________________________________________________________________________________


 

Produktinformationsblatt pdf (osobny plik)

 

Visa-Plus cennik?

Międzynarodowy numer awaryjny

 

Twój numer do usługodawcy w nagłych wypadkach w trakcie wyjazdu

Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trakcie świąt, doradzamy w wyborze lekarzy czy szpitali, zorganizujemy medyczny  transport  powrotny lub udzielimy pomocy w ramach ubezpieczenia awaryjnego.

Telefon awaryjny podczas wyjazdu

+49 40 5555-7877

 

Jesteśmy dostępni w następujących sytuacjach:        zamow

• Jeśli jesteś chory lub miałeś wypadek, poinformujemy o możliwościach opieki medycznej. Jeśli to możliwe, możemy wyznaczyć lekarza niemieckiego lub anglojęzycznego.

• Jeśli zostaniesz przyjęty do szpitala: Pomagamy w przekazywaniu informacji między lekarzami w Niemczech. Oczywiście, na życzenie możemy poinformować krewnych.

• W razie problemów na przykład: w przypadku utraty gotówki lub ograniczenia ruchu.

• W wielu innych przypadkach.

• Skontaktuj się z nami zanim podjęte zostaną szerokie działania medyczne i terapeutyczne

 

Nasza rada dla dzwoniących w sytuacjach awaryjnych.

• Należy zawsze podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, pod którym jesteś dostępny.

• Podaj nam swój numer ubezpieczenia społecznego.

• Powiedz, co się stało: choroba, wypadek itp .. Proszę podać nam swoją lokalizację, na przykład, hotel lub numer sali szpitalnej.

• Podaj nam jakąś osobę kontaktową na przykład, Lekarz prowadzący lub policjant.

• Nie podpisuj na miejscu dokumentów na przykład Przejęcia kosztów

 

• Domagaj się zawsze dokumentów i orzeczeń lekarskich lub opcjonalnie faktury lub pokwitowania. 

 

Wypadek, choroba, co dalej?

Ubezpieczenie zdrowotne

Funkcje

Pacjent zagraniczny

przepisane leki i opatrunki

przepisany masaże, zabiegi medyczną i inhalacje rocznie do

300 €

pomoce medyczne po wypadku

leczenie stomatologiczne kosztujące wg. Opłat stomatologów

2,3 razy

znieczulenia stomatologiczne / przywrócenie funkcji protezy

600 €

Kontrola ciąży i jej prowadzenie

Rozwiązanie ciąży po 8 miesiącach

Koszty leczenia szpitalnego

Koszt karetki

Ogólnie transport i koszty pogrzebu

10.000 €

Maksymalna kwota ubezpieczenia

50.000 €

 

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

Funkcje

Ubezpieczony

W przypadku śmierci

5.000 €

W przypadku niesprawności (przy 90% niepełnosprawności podwojenie kwoty ubezpieczenia)

25.000 €

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności podróży

Funkcje

Pokrycie

Osób lub mienia 

1,5 milionów € (ryczałt)

 

Zakladamy gewerbe !            

  

 

Visa-Plus cennik?

 

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek

 


Ubezpieczenie informacja o produkcie

 

Ubezpieczenia oferta carebiuro.de

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z roszczenia ubezpieczeniowego?

 

 Ubezpieczenie Visa Plus jest dostępny dla: osób do 75 lat; cudzoziemców i jedynie tymczasowo przebywa w Republice Federalnej Niemiec; zamieszkałych w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Liechtensteinie albo posiada obywatelstwo niemieckie od co najmniej dwóch lat. Z ubezpieczenia nie mogą skorzystać ludzie, którzy ciągle potrzebują opieki medycznej lub cierpią z powodu choroby psychicznej oraz osoby prowadzące działalność jako sportowiec.

Dla obywateli jakich państw jest ubezpieczenie Visum Plus?

Wśród krajów Układu Schengen są obecnie 26 państwa: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry.

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego?

W przypadku korzystania z ubezpieczenia prosimy utrzymać straty na jak najniższym poziomie i unikać niepotrzebnego wzrostu kosztów. Proszę skontaktować się z HanseMerkur tak szybko, jak to możliwe. Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w całości i zgodnie z prawdą.

KONTAKT W NAGŁYCH WYPADKACH: (pobierz)

ZGŁASZANIE SZKÓD: (pobierz)

Czy w ramach ubezpieczenia Visum Plus mogą powstać koszty uzyskania przychodów?

Nie. W ramach maksymalnej kwoty refundacji w wysokości € 50.000 nie pojawią się koszty uzyskania przychodów.

Jakie usługi obejmuje ubezpieczenie?

Podsumowanie zakresu świadczeń znajdziesz wyżej.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenie Visum Plus?

Więcej informacji

Gdzie otrzymam odpowiedzi na wszystkie pytania na temat ubezpieczenia Visum Plus?

Napisz e-mail do naszego zespołu serwisowego:  poczta@carebiuro.de

 

Infolinia: WhatsApp na nr +4915171230131

W celu uzyskania informacji pomocne mogą być poniższe strony:

 

Zakladamy gewerbe !            

  

 

Visa-Plus cennik?


Ubezpieczenie informacja o produkcie

 

Ubezpieczenia oferta carebiuro.de

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek                                     zamow

 

zamow

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalności gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Dzialalnosc gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie dzialalnoisci w niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.