de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅Rodzaje prywatnych emerytur w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

EMERYTURA RIESTER

 

Rodzaje prywatnych emerytur w Niemczech

Dobrowolna, dofinansowywana przez państwo emerytura

Emerytura Riester ma na celu zrekompensowanie cięć ustawowej emerytury i ograniczeń świadczeń publicznych. Chociaż produkty Riester zostały wynalezione przez państwo, są to wyłącznie prywatne emerytury. Riester jest emeryturą finansowaną ze środków prywatnych z dofinansowaniem ze strony państwa. Koncepcja prywatnej emerytury jest godna polecenia, ponieważ ustawowa emerytura na starość nie będzie wystarczająca dla wszystkich i może być w doskonały sposób uzupełniona przez tę dodatkową ochronę finansową. Dofinansowanie ze strony państwa do prywatnej emerytury jest obliczane na podstawie dochodów rodziny i jej sytuacji finansowej.

Przejdź na emeryturę bez obaw: porównanie emerytur Riester 2019!

Sprawdź już dziś Twoją przyszłą emeryturę Riester

Zabezpiecz sobie wyższą emeryturę !

Nazwa tej emerytury pochodzi od nazwiska Waltera Riestera - byłego federalnego ministra pracy i spraw społecznych, który był orędownikiem promocji dobrowolnego prywatnego ubezpieczenia emerytalnego wspieranego finansowo przez środki z budżetu państwa.

Porozumienie koalicyjne z 2013 r

W 2013 r. niemieckie porozumienie koalicyjne uzgodniło, że państwo ma coraz większe problemu z dofinansowaniem prywatnych emerytur, ponieważ pochłania to ogromne koszty z budżetu. Nie ma już pieniędzy na emeryturę Riester. Wskazano, że wymagana jest reforma finansów państwowych pod tym kątem ponieważ zawieranych jest coraz więcej umów tego typu. W jednym z punktów porozumienia wspomniano o emeryturze Riester - gdy mowa była o minimalnym świadczeniu emerytalnym, które powinno być na poziomie 850 € - chroniącym emerytów przed ubóstwem. Tym wskazaniem mają się kierować przyszłe służby socjalne państwa niemieckiego.

Od czasu wprowadzenia dofinansowania prywatnych ubezpieczeń emerytalnych Riester liczba zawartych umów prywatnych ubezpieczeń stale rośnie.

rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kontrakty (w milionach)

3.37

3,92

4.19

5.63

8.05

10,76

12,15

13,25

14,36

15,31

15,68

 

 

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

Korzyści w starszym wieku

Korzyści z emerytury Riester są zwykle zależne od umowy . Zwykła emerytura rozpoczyna się w wieku 67 lat. Zasadniczo istnieją trzy następujące opcje świadczeń emerytalnych:

Bez względu na to, jakie są zapisy umowy ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczony na koniec okresu  składkowego otrzyma co najmniej opłacone składki i odsetki ustawowe.

Wysokość zasiłku na dziecko

185€ - dla dzieci urodzonych przed 2008 r.

300€ - dla dzieci urodzonych po 2008 r.

Roczny zasiłek na dziecko dla dzieci urodzonych przed 2008 r. wynosi 185  €. Na dzieci urodzone po 2008 roku rodzice otrzymują 300 € rocznie. Osoby poniżej 25 roku życia które zdecydują się na zawarcie umowy prywatnego ubezpieczenia w formule Riester, oprócz podstawowego dofinansowania otrzymują jednorazową premię w wysokości 200 € w pierwszym roku opłacania składek. Ulga ta pozostaje niezmienna, niezależnie od zmiany stóp procentowych. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 
Ustawa o reformie emerytalnej

Dzięki ustawie, która została przyjęta 24 czerwca 2013 r., emerytura Riester stała się bardziej przyjazna dla klientów. Wszystkie kluczowe dane umowy ubezpieczenia muszą być streszczone w karcie informacyjnej polisy ubezpieczeniowej. Każda umowa ubezpieczeniowa musi także precyzyjnie określić wysokość składek, naliczania kapitału i wypłaty świadczeń na emeryturze.

Jeśli przyszły emeryt zdecyduje się zmienić dostawcę uposażenia emerytalnego , koszty administracyjne  nie mogą przekroczyć 150 €, a nowy dostawca uposażenia emerytalnego może pobrać maksymalnie 50  wcześniej oszacowanych kosztów manipulacyjnych obsługi umowy.   W przypadku, gdy klient chce zabezpieczyć rentę Riester z tytułu niezdolności do pracy może wówczas zamiast 15 % wydać 20 % składki. 

Innowacje od 2014 roku

Od stycznia 2014 r. wprowadzono innowacyjne zapisy w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, które dotyczą ochrony na wypadek utraty zdolności do zarobkowania  . W ten sposób ubezpieczeni mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia związane z umową ubezpieczenia na starość.  W umowie należy uzgodnić wypłatę dożywotniej emerytury.

Kolejna zmiana od 1 stycznia 2014 r. dotyczy opcji wypłaty z Wohn-Riester . Aktywa emerytalne mogą być bardziej elastycznie wykorzystywane do budowy domu, jeżeli jest on przeznaczony na użytek własny. Kapitał można wykorzystać w dowolnym momencie.  Ponadto można go wykorzystać do finansowania przebudowy domu bez obawy o utratę funduszy.

Elastyczność bankowego planu oszczędnościowego

Bankowy plan oszczędnościowy ubezpieczenia emerytalnego Riester to umowa oszczędnościowa o zmiennym oprocentowaniu. W zależności od oferty stopy procentowe podążają za bieżącą stopą procentową powoli lub szybko. Jest to opcja szczególnie interesująca dla klientów powyżej 40 roku życia. Bankowy plan oszczędnościowy jest także ciekawą ofertą dla nabywców domów.

Składki na prywatną emeryturę

Riester jest jednym z niewielu dotowanych przez państwo programów emerytalnych. Aby otrzymać pełną dotację państwową, należy wpłacić składki co najmniej  na poziomie 4 % wartości dochodu z poprzedniego roku, nie więcej jednak niż 2100 €. W przypadku wzrostu wynagrodzenia należy odpowiednio korygować także wysokość składek. Zasiłek podstawowy i zasiłek na dziecko zalicza się do wysokości wkładów. 

Co należy wziąć pod uwagę przed zawarciem emerytury Riester?

1. Określenie wysokości świadczenia emerytalnego: jakiej wysokości emerytury mogę oczekiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego? Informacje na ten temat można znaleźć w rocznych informacjach emerytalnych , które są przesyłane przez kasę chorych, która wypłaca ustawowe ubezpieczenie emerytalne . W tym celu bazuje się na wyliczeniach emerytur pracowniczych, które wskażą nam prawdopodobne świadczenie emerytalne po osiągnięciu wieku emerytalnego w przyszłości.

2. Określenie niedoborów finansowych po przejściu na emeryturę : niedobór to różnica między obecnym dochodem netto a przewidywanym świadczeniem emerytalnym.

3. Badanie dostępnych środków finansowych:  Aby na emeryturze uzupełnić niedobór finansowy należy zawrzeć prywatne ubezpieczenie emerytalne. Najpierw oczywiście należy sprawdzić, na jakie świadczenie emerytalne będziemy mogli liczyć z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego . w tym celu należy obliczyć nadwyżkę budżetową  - nie zapominając o kosztach corocznego urlopu czy możliwości zakupu nowego samochodu, które mogą się zdarzyć jako większe wydatki w naszym budżecie.

4. Wybór produktu ubezpieczeniowego: Który produkt  odpowiada danej sytuacji życiowej ?

  1. Ile czasu pozostało nam do przejścia na emeryturę?
  2. Czy chcemy otrzymywać dożywotnią emeryturę czy do wyczerpania uzbieranego kapitału?
  3. Czy chcemy zapewnić wypłatę zgromadzonego kapitału bliskiej osobie po naszej śmierci?
  4. Czy powinieneś inwestować w nieruchomości?

5. Dotacje państwowe: Wnioski o ulgi podatkowe i dotacje państwowe.

6. Strzeż się obciążeń podatkowych: w momencie wypłaty emerytura ta podlega 100% opodatkowaniu.

7. Przegląd rezerw emerytalnych:  Prywatny plan emerytalny należy stale kontrolować i uwzględniać zmianę warunków życia np. bezrobocie - istotne by wtedy urealniać umowę ubezpieczenia.

Czy krytyka programu emerytalnego Riester jest uzasadniona?

Często można się spotkać ze słowami krytyki, że subsydiowana przez państwo emerytura Riester nie jest opłacalna . Jednak krytyczne głosy są często bardzo ogólne. Umowa Riester jest szczególnie cenna dla osób, które planują budowę domu. Ubezpieczeni korzystają nie tylko z ulg, ale także z różnych ulg podatkowych.  W momencie podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia emerytalnego Riester ważny jest trafny wybór produktu ubezpieczeniowego.. Według ekspertów takie umowy nie powinny być zawierane z zakładami ubezpieczeń, ale raczej z bankami lub kasami oszczędnościowymi. Powód: Firmy ubezpieczeniowe częściej stosują wysokie koszty obsługi i administrowania umowy. Zasadniczo przed zawarciem umowy należy zasięgnąć praktycznych porad i porównać poszczególne oferty planów emerytalnych Riester.

Residential Riester  - tania nieruchomość

Oszczędności zgromadzone dzięki planowi emerytalnemu Residential Riester można wykorzystać jako kapitał własny na finansowanie nieruchomości. Dzięki temu możesz też liczyć na ulgi podatkowe na spłatę pożyczki, jak w przypadku umowy oszczędnościowej Riester. Należy pamiętać, że tego typu umowa  zwykle opłacalna jest tylko im później jest budowana czy kupowana nieruchomość. Skorzystanie z planu Residential Riester jest opłacalne zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość oprocentowania kredytów - tutaj zdecydowanie wygrywa rentownością Riester.

5 powszechnych błędnych opinii na temat emerytury Riester

1. Emerytura Riester jest droga i nieprzejrzysta. Istnieje wiele różnych produktów Riester. Należy znaleźć ten najlepszy, dopasowany do naszych potrzeb. Istnieją tanie i bardzo przejrzyste produkty. Zostało to potwierdzone przez niezależne instytuty badawcze.

2. Nie każdy może zawrzeć umowę Riester. Każdy może zawrzeć umowę ubezpieczenia Riester, ale nie każdy otrzyma dofinansowanie państwowe. Nawet dzieci mogą mieć umowę Riester. Wówczas rodzice i członkowie rodziny mogą w ich imieniu zawrzeć umowę.

3. Tylko rodzinom wielodzietnym opłaca się zawarcie umowy Riester. Nieprawda, opłaca się zawsze ponieważ składkę można odliczyć od podatku.

4. Riester jest mało elastyczny. Wybierając odpowiednią i dobrą taryfę, emerytura Riester oferuje dużą elastyczność. Ważne: Aby znaleźć dobry lub odpowiedni produkt, wcześniej należy skonsultować się z doradcami ubezpieczeniowymi.

Składki i dofinansowanie

Każdy, kto podpisuje umowę z Riester, ma prawo do zasiłku rządowego, jeżeli jego składki wyniosą do  4 % dochodu. . Roczny zasiłek podstawowy wynosi 154 €. Kto ma prawo otrzymać zasiłek?

Wypłata emerytury

Akt prawny regulujący wypłaty świadczeń emerytalnych (AltZertG) stanowi, że aktywa funduszu emerytalnego Riester mogą być wypłacane co miesiąc jedynie pod następującymi warunkami:

 

Rejestracja firmy w DE                                            Pomoc w założeniu Gewerbe w Niemczech

Gewerbe a ubezpieczenie

Polecane linki:

 

Polisa zdrowotna w Niemczech

PODATEK DOCHODOWY

Polskie biuro rachunkowe w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.