de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅Niemcy i ubezpieczenia zdrowotne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Niemcy i ubezpieczenia zdrowotne.

Dlaczego prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest lepsze od ustawowego?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – krótkie wprowadzenie

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest jedną z form dostępnego w Niemczech  ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono zalecane dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą a wysokość ich dochodów przekracza roczny limit płac w wysokości 60 750 € rocznie. W przeciwieństwie do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego oferuje często bogaty zakres świadczeń w tym krótkie oczekiwanie na leczenie u specjalistów czy leczenie w prywatnych szpitalach.

Kto może korzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ?

Korzyści z posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest coraz bardzie popularne. Obywatele Niemiec mają świadomość, że państwowa służba zdrowia jest coraz bardziej niewydolna a dzięki prywatnemu ubezpieczeniu zyskują lepszy poziom świadczeń medycznych i szybki dostęp do leczenia i diagnozowania chorób. Co zyskujesz dzięki prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Katalog świadczeń niedostępnych w państwowej służbie zdrowia właściwie nie ma ograniczeń – pacjent może poszerzyć umowę ubezpieczenia o usługi takie, jak: 

Jest oczywistym, że każde dodatkowe świadczenie oznacza wyższą składkę na ubezpieczenie, jednakże  należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie prywatne to nie tylko koszty ale i bezpośrednie korzyści finansowe. Każda osoba, która płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne w prywatnej kasie chorych ma możliwość ich odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym – wydatki specjalne i tym samym zmniejszyć wysokość należnego podatku.

Obowiązkowe badanie stanu zdrowia w momencie zawierania umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe wobec klientów, którzy chcą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne stosują ocenę stanu zdrowia w momencie zawierania umowy. Badanie lekarskie i wywiad z klientem dotyczący chorób  ma na celu określenie ryzyka chorób, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wysokość składki ubezpieczeniowej. Nie obawiaj się, na pewno nie otrzymasz odmowy ubezpieczenia w taryfie podstawowej, jednakże taką możliwość należy wziąć pod uwagę w przypadku o staranie się o dodatkowe świadczenia jeżeli choroby, które są naszym udziałem mogą rzutować w przyszłości na ich zaawansowanie i specjalistyczne, kosztowne leczenie. Osoby starające się o ubezpieczenie nie powinny składać fałszywych oświadczeń podczas kontroli zdrowia przed przystąpieniem do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli firma ubezpieczeniowa wykryje, że nie potwierdziliśmy prawdy w trakcie wstępnego badania może odmówić nam zawarcia umowy a w przyszłości wypłaty świadczenia ubezpieczenia.

Ile kosztuje PKV – prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Mając na uwadze szeroki zakres usług świadczonych przez prywatnych ubezpieczycieli wielu konsumentów uważa, że ​​koszty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego są również bardzo wysokie. Istnieją jednak znaczne różnice w obliczaniu składek w porównaniu do GKV:

Korzystnie niska składka w młodym wieku ...

Faktem jest, że w dobrym zdrowiu, zwłaszcza w młodym wieku, prywatne ubezpieczenie zdrowotne zawsze będzie dla nas bardziej korzystne i tańsze nawet włączając w nie extra świadczenia. Wynika to przede wszystkim ze sposobu obliczania składki. W przypadku gdy ustawowe ubezpieczenie zdrowotne opiera się na dochodach ubezpieczonego, składki prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oblicza się, w oparciu o wiek, zawód i przebyte choroby oraz pożądane dodatkowe świadczenia. Dlatego młodzi,  zdrowi ludzie tak często korzystają z PKV. Nie należy zapominać, że w szczególności prywatne towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych muszą jednak  działać w interesie swoich akcjonariuszy. 

... ale droga w starszym wieku?

Oczywiście nie oznacza to, że w późniejszym wieku np. po 40-ce składki na PKV nagle eksplodują wzwyż. Na pewno jednak wzrosną. Nawet gdy nasz stan zdrowia jest bez azarzutu, składki rosną ze względu na związane z wiekiem zwiększone ryzyko choroby i obrażeń. Tworzą one jednak tak zwane rezerwy emerytalne - rekompensata. Są one od początku zintegrowane z taryfami i finansują rosnący wkład w późniejszych latach. Aby zapewnić przystępne koszty składki w starszym wieku, ważne jest, aby prywatne ubezpieczenie zdrowotne porównywało taryfy pod kątem rozwoju kosztów. Wskazane jest wcześniejsze wybranie taryfy stabilnej pod względem składki zamiast stałego rozliczania się z taryfą początkowo bardzo korzystną. Te ostatnie mają tę właściwość, że z czasem stają się naprawdę drogie.

Jak obliczyć koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PKV

W momencie wyboru umowy ubezpieczenia zdrowotnego w prywatnym funduszu zaleca się samodzielne lub z pomocą doradcy ubezpieczeniowego obliczenie kosztów prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na starość. Zmiana ubezpieczenia na prywatne jest ważną decyzją, ponieważ powrót do GKV nie będzie tak łatwy. Wielu ubezpieczonych widzi tylko koszty w młodym wieku i nie docenia rosnących przychodów z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na starość.

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Należy pamiętać, że koszty leczenia w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy zawsze opłacać z góry. Dlatego tak istotnym jest by dbać o płynność finansową, jak również bez zwłoki  regulować należne rachunki medyczne. Chociaż faktury są  przekazywane do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, który zwraca nam koszty, należy pamiętać że mogą występować różnice czasowe między terminem płatności faktury a zwrotem kosztów przez prywatne towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie zdrowotne w niemczech

 

Zwrot składek z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Większość ubezpieczycieli oferuje opcję zwrotu składki za prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Istnieją trzy możliwości:

Warunkiem wszystkich trzech opcji jest jednak to, aby ubezpieczający byli w pełni i prywatnie ubezpieczeni na cały rok ubezpieczenia, wnosząc składki w całości i bez zaległości.

Alternatywa dla prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Ponieważ żadna państwowa kasa chorych nie zapewnia tak kompleksowego zakresu usług jak prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe, osoby ubezpieczone często muszą zapewnić niezbędne odszkodowanie poprzez prywatne dodatkowe ubezpieczenie, aby móc zabezpieczyć koszty, na przykład okularów czy protez. Często stosuje się dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, alternatywne ubezpieczenie medyczne , dodatkowe ubezpieczenie opiekuńcze lub ubezpieczenie artykułów czy usług dentystycznych.

Każdy kto ma możliwość przejścia na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, musi sam zdecydować, czy jako młody człowiek chce skorzystać z niższych składek i a następnie opłacać wyższe składki późniejszy wzrost składek. Za prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym przemawia bezwzględnie krótszy czas oczekiwania u lekarza rodzinnego a dzięki punktom obsługi towarzystwa ubezpieczeniowego osoby ubezpieczone mają również możliwość szybszych wizyt.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla urzędników służby cywilnej

Studenci na początku studiów, urzędnicy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz pracownicy powyżej pewnego progu dochodów mogą wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oferta prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest szczególnie interesująca dla urzędników, a to dzięki pomocy państwa: w wielu przypadkach ubezpieczeni urzędnicy otrzymują dotację pokrywającą ponad połowę miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne . Tak więc składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne są o wiele niższe niż te regulowane na państwowe ubezpieczenie. Jest to więc zdecydowanie tańsze ubezpieczenie niż to ustawowe.

PKV - prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Studenci mogą wybierać między prywatnym a ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Szczególnie dla młodych ludzi zawarcie umowy PKV - prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest szczególnie korzystne. Oczywiście student może też skorzystać z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów w atrakcyjnych stawkach.

Pamiętaj, że w przyszłości nie będzie możliwa zmiana ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że zaistnieją ku temu ważne powody. Najczęstszą przyczyną zmiany taryf jest osiągnięcie wysokich dochodów.  W rezultacie z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń zdrowotnych student może zostać uznany za pracownika lub niezależnego przedsiębiorcę. Jeśli chcesz pozostać w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym pomimo tymczasowej pracy, możesz zrezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego na żądanie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

Dla młodych osób prowadzących działalność na własny rachunek atrakcyjnym jest przystąpienie  do prywatnego kompleksowego ubezpieczenia. Jest to zalecane szczególnie z przyczyn finansowych. W pierwszych latach dla osób młodych na samozatrudnieniu ubezpieczenie prywatne można mieć za niskie składki. Trzeba jednak mieć świadomość, że te będą rosnąć wraz z wiekiem. Naprawdę korzystną ochronę ubezpieczeniową oferuje PKV jedynie z małym ryzykiem dla ubezpieczyciela. Późniejsza zmiana na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne jest dość skomplikowana  i ustawodawca nie gwarantuje tego każdorazowo. Tylko zmiana zatrudnienia podlegającego ochronie ubezpieczeniowej na co najmniej jeden rok pozwala na zmianę ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja firm dla różnych branż w DE                                  Zakładanie Gewerbe w Niemczech

Rejestracja Gewerbe w Niemczech

 

Polecane linki:

Nowoczesne ubezpieczenia

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

numer podatkowy-steuernummer

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.