de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

Ubezpieczenie w Niemczech

Visum Plus für ausländische Gäste - Incoming Reiseversicherung

ubezpieczenia dla opiekunek

Ubezpieczenie podróżne Visum Plus

Z perfekcyjną ochrona ubezpieczeniową podróżnego Visum Plus masz optymalnie pokrycie: ubezpieczenie zdrowotne , ubezpieczenie odpowiedzialności podróży i ubezpieczenie wypadkowe podróży. Nasze ubezpieczenie Visum Plus  spełnia wymagania dotyczące wizy Schengen.

Visum Plus łączy w sobie następujące indywidualne umowy:             zamow

• międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne

• wypadek w podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności podróży

Twoje korzyści

• Można wykupić ubezpieczenie Visum Plus jeszcze w ciągu 31 dni od przybycia w Niemiec.

• Zakres ubezpieczenia Visum Plus spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące wizy Schengen.

• Ewentualne koszty w całości pokrywa ubezpieczyciel bez twojego udziału

• Możesz rozszerzyć na życzenie ubezpieczenie podróży w dowolnym momencie do roku

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Visa Plus dla przyjezdnego na pobyt do 365 dni

Z zastrzeżeniem opisów taryf na warunkach ogólnych ubezpieczenia

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

W przypadku pobytów do

Do 65 urodzin za osobę w €

7 dni

10,-

15 dni

18,75,-

31 dni

38,75,-

62 dni

77,50,-

92 dni

115,00,-

180 dni*

  od 1,25 € za dzień

 Oferty dla Osób z Gewerbe i zameldowaniem w DE

znajdziecie Panstwo na nasyej stronie

 

od 1,75€ za dzień = 52,5 € za miesiąc

(ubezpieczenia spelnia warunki przymusowego ubezpieczenia ktore w Socjalnych kasach jak AOK kosztuja nawet i 300€ na  miesiac)

Czy te ubazpieczenia jest dla Ciebie musisz sprawdzic warunki na stronie.

UWAGA- Ubazpieczenie te nie jest pod tym ponizszym linkiem dostepne !! Jest to Extra taryfa !!

 

* za pobyt od 181 dni codziennie premium od początku pobytu.

** wielokrotne wizy aż do 90 dni w ciągu roku

Visa-Plus cennik?

 

Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech


WAŻNE INFORMACJE

Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej są prawnie niezależnymi umowami.
• Wnioski należy składać w ciągu 31 dni od przybycia do Niemiec, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii
i Liechtensteinu są on wprowadzane w życie i kończą się w dniu określonym w polisie, nie później niż 365 dni.
• Pokrycie szkód jest zapewnione na cały pobyt.
• Pokrycie zaczyna się dla każdego zakładu ubezpieczeń w dniu określonym w polisie, jednak nie wcześniej niż
W dniu przyjazdu i nie wcześniej niż następnego dnia po otrzymaniu przez HanseMerkur ubezieczenia.
• stan ochrony ubezpieczeniowej jest określony w umowie.
• Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona także z wypłatą premii po powstania szkody.
• Ubezpieczenie może zostać wykupione do 75. roku życia.
Możliwe są 
• Rozszerzenia zakresu ochrony w maksymalnym okresie ubezpieczenia po zatwierdzeniu HanseMerkur
• Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 365 dni.
• Umowa może zostać rozwiązana przedwcześnie po przedstawieniu daty wyjazdu; nadpłacona składka zostanie zwrócona 
• W HanseMerkur utworzysz oddzielne polisy ubezpieczeniowe.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o produkcie

Visa Plus dla zagranicznego gościa na pobyt do 365 dni

Zainteresowanie ubezpieczeniem HanseMerkur – to dobry wybór!

Możesz użyć tej ulotki do szybkiego przeglądu wybranego ubezpieczenia. Proszę pamiętać jednak, że nie zawiera wszystkich informacji odnoszących się do umowy. Całość umowy trzeba odnieść do wniosku o ubezpieczenie, polisy i warunków ubezpieczenia. Wszystkie wymienione poniżej warunki ubezpieczenia ważne są tylko wtedy , gdy objęte są ceną wybranej przez Ciebie Ochrony ubezpieczeniowej.

Jaki jest rodzaj ubezpieczenia?

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem podróżnym. Zakres i indywidualna kwota twojej ochrony są zależne od wybranej taryfy.

Jaki jest zakres ubezpieczenie?

Podróżne ubezpieczenie zdrowotne

Podróże Ubezpieczenia Zdrowotne jest zabezpieczeniem medycznym leczenia chorób występujących w czasie pobytu za granicą. Zwracamy koszty chorób i wypadków, które wystąpiły w trakcie wyjazdu w ramach ubezpieczenia. Należą do nich na przykład leczenie, lekarz, leki. Przedmiotem ubezpieczenia są również zabiegi stomatologiczne w tym wypełnień stomatologicznych oraz postępowanie w przypadku naprawy posiadanej protezy dentystycznej. Pełną specyfikacje można znaleźć w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie twojego wyjazdu przed ryzykiem ponoszenia kosztów szkody twojej i innych osób. Ubezpieczyciel nie tylko pokrywa szkody, ale też sprawdza czy i w jakim stopniu istnieje obowiązek zapłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może odeprzeć za ciebie bezpodstawne roszczenia odszkodowawcze. Pełny zakres ubezpieczenia znajdziesz w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

Po zawarciu umowy ubezpieczenia wypadkowego, płacimy rentę jeśli w wyniku wypadku uległeś trwałemu ubezpieczeniu (np. ograniczeniu ruchu, paraliżowi, amputacji) Wysokość wypłacanej kwoty zależy od kwoty ubezpieczenia i stopnia utraty zdrowia. Pełny zakres ubezpieczenia proszę sprawdzić w warunkach polisy.

Co wpływa na wysokość stawki ubezpieczenia?

Wysokość składki zależy od wybranego Ubezpieczenia. Dokładną wysokość składki możesz sprawdzić w podglądzie stawek składki. Terminy i innych ogólnych informacji informacji o ubezpieczeniu szukaj w ogólnych przepisach ubezpieczeniowych.

W jakich przypadkach HanseMerkur nie zapewnia wypłacenia ubezpieczenia podróży?

Generalnie nie wypłaca się ubezpieczenia jeśli zdarzenie jest wywołane umyślnie przez ubezpieczonego. Zdarzenia wyłączone z ubezpieczenia:

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

W wypadku zatrucia alkoholowego lub zażywania narkotyków. Zjawiska poza wypadkowe, choroby wywołane starzeniem np. bóle pleców wywołane przez pozostawanie w pozycji siedzącej, udary, zawały serca.

Ubezpieczenia zdrowotnego:

Zabiegi wykonywane na ubezpieczonym w wyniku prób samobójczych.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności osób i mienia:

W przypadku uszkodzenia rzeczy pożyczonych lub wynajętych komuś.

Jakie są twoje obowiązki zawarte w umowie?

Należy zawrzeć umowę w każdym szczególe zgodnie z prawdą i kompletnie. W przeciwnym razie jest to naruszenie ubezpieczenia !

Jakich obowiązków musze dopełnić zgłaszając zdarzenie?

Zachowaj szkody (obrażenia) najniżej jak to możliwe! Unikaj niepotrzebnego wzrostu kosztów. Przedstaw szkody bezpośrednio w HanseMerkur. Więcej w szczegółach ubezpieczenia.

Jakie są dla ciebie konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie obowiązków?

Bardzo ważne: Jeśli naruszysz jeden z warunków ubezpieczenia może to doprowadzić do jego utraty, a następnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w warunkach polisy  ( "obowiązki", a "Naruszenie obowiązku").

Kiedy zaczyna się i kończy twoje ubezpieczenie?

Ochrona zaczyna się od momentu wniesienia opłaty, ale nie wcześniej niż w uzgodnionym terminie i kończy w wyznaczonym umową terminie.

Jak długo trwa umowa i jak ją rozwiązać ?

Jeśli nie jest to ubezpieczenie jednorazowe wygaśnięcie umowy ma miejsce w terminie uzgodnionym w umowie.  Zakończenie rocznego ubezpieczenia przedłuża umowę na kolejny rok, jeśli nie jest wypowiedziana przez Ciebie lub HanseMerkur na piśmie w okresie trzech miesięcy przed upływem obecnej umowy ubezpieczeniowej. Data ważności umowa ubezpieczenia kończy okres jego trwania. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek

 

.

Mamy dla Państwa ubezpieczenie zdrowotne pokrywające:
 • leczenie ambulatoryjne przez lekarza aż do ustawowych maksymalnych kwot obowiązującej, oficjalnej, niemieckiej stawki lekarzy lub dentystów
 • Przepisane leki i opatrunki
 • przepisane masaże, inhalacje i pakiety medyczne do 300 € rocznie z ubezpieczenia
 • Pomoce medyczne, jeśli masz wypadek

 

Ubezpieczenia w Niemczech dla Polakow

 

Znieczulenia przeciwbólowe przy zabiegach dentystycznych i przywracanie funkcji protezy rocznie z ubezpieczenia:

do 300 euro na okres obowiązywania umowy do 6 miesięcy

do 600 € na okres od 6 miesięcy umowy

 • kontrola ciąży i leczenie
 • poród po okresie 8 miesięcy
 • leczenie szpitalne
 • transport do najbliższego szpitala
 • transport lub pogrzeb do 10.000 €

 

Zakladamy gewerbe !                                                                               zamow

  

Ubezpieczenie wypadkowe podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Visum Plus dla zagranicznych gości obejmuje:
 • w przypadku śmierci kwotę od 5.000 zł
 • Renta z tytułu niepełnosprawności do € 25.000
 • jeżeli niepełnosprawność sięga 90%, możemy podwoić świadczenia z tytułu niepełnosprawności
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Visa Plus dla gości zagranicznych obejmuje:
 • Odpowiedzialność na kwotę 1,5 mln € za uszkodzenia ciała i mienia

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Obszar działania (Zakres)  - Niemcy i państwa strefy Schengen

____________________________________________________________________________________________________


Maksymalny czas trwania – Visum Plus może trwać do jednego roku

____________________________________________________________________________________________________


Czas zgłoszenia – Ubezpieczenie może być zawarte do 31 dni po przybyciu do Niemiec lub państw strefy Schengen.

____________________________________________________________________________________________________


Patność – płacisz raz przez przelew SEPA, PayPal lub karte kredytową

____________________________________________________________________________________________________


Termin obowiązywania – do czasu wyjazdu ; od pierwszego dnia do końca pobytu

____________________________________________________________________________________________________


Odnowienie ubezpieczenia - W ramach maksymalnego okresu ubezpieczenia (1 rok) możliwe za zgodą ubezpieczyciela

____________________________________________________________________________________________________


Ograniczenia wiekowe – do 75 roku życia ( dwie taryfy do 65 roku życia, od 65 do 75 roku życia)

____________________________________________________________________________________________________


Polecane dla – Zagranicznych  gości w Niemczech / państwach strefy Schengen

____________________________________________________________________________________________________


Dopłaty – brak dopłat w obrębie maksymalnej kwoty ubezpieczenia

____________________________________________________________________________________________________


Maksymalna kwota ubezpieczenia – 50000 €

____________________________________________________________________________________________________

Najniższa opłata – 11 € za 7 dni

____________________________________________________________________________________________________


Ważna informacja: Zdarza się, że koszty wizyt lekarskich pokrywane są z własnej kieszeni, a potem HanseMerkur zwraca koszty.

____________________________________________________________________________________________________


 

Produktinformationsblatt pdf (osobny plik)

 

Firmy ubezpieczeniowe w Niemczech

 

Visa-Plus cennik?

Międzynarodowy numer awaryjny

 

Twój numer do usługodawcy w nagłych wypadkach w trakcie wyjazdu

Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trakcie świąt, doradzamy w wyborze lekarzy czy szpitali, zorganizujemy medyczny  transport  powrotny lub udzielimy pomocy w ramach ubezpieczenia awaryjnego.

Telefon awaryjny podczas wyjazdu

+49 40 5555-7877

 

Ubezpieczenie AOK w Niemczech a leczenie w Polsce

 

Jesteśmy dostępni w następujących sytuacjach:        zamow

 • Jeśli jesteś chory lub miałeś wypadek, poinformujemy o możliwościach opieki medycznej. Jeśli to możliwe, możemy wyznaczyć lekarza niemieckiego lub anglojęzycznego.
 • Jeśli zostaniesz przyjęty do szpitala: Pomagamy w przekazywaniu informacji między lekarzami w Niemczech. Oczywiście, na życzenie możemy poinformować krewnych.
 • W razie problemów na przykład: w przypadku utraty gotówki lub ograniczenia ruchu.
 • W wielu innych przypadkach.
 • Skontaktuj się z nami zanim podjęte zostaną szerokie działania medyczne i terapeutyczne

 

Nasza rada dla dzwoniących w sytuacjach awaryjnych.

 • Należy zawsze podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, pod którym jesteś dostępny.
 • Podaj nam swój numer ubezpieczenia społecznego.
 • Powiedz, co się stało: choroba, wypadek itp .. Proszę podać nam swoją lokalizację, na przykład, hotel lub numer sali szpitalnej.
 • Podaj nam jakąś osobę kontaktową na przykład, Lekarz prowadzący lub policjant.
 • Nie podpisuj na miejscu dokumentów na przykład Przejęcia kosztów
 • Domagaj się zawsze dokumentów i orzeczeń lekarskich lub opcjonalnie faktury lub pokwitowania. 

 

Wypadek, choroba, co dalej?

Ubezpieczenie zdrowotne

Funkcje

Pacjent zagraniczny

przepisane leki i opatrunki

przepisany masaże, zabiegi medyczną i inhalacje rocznie do

300 €

pomoce medyczne po wypadku

leczenie stomatologiczne kosztujące wg. Opłat stomatologów

2,3 razy

znieczulenia stomatologiczne / przywrócenie funkcji protezy

600 €

Kontrola ciąży i jej prowadzenie

Rozwiązanie ciąży po 8 miesiącach

Koszty leczenia szpitalnego

Koszt karetki

Ogólnie transport i koszty pogrzebu

10.000 €

Maksymalna kwota ubezpieczenia

50.000 €

 

Ubezpieczenie wypadkowe podróży

Funkcje

Ubezpieczony

W przypadku śmierci

5.000 €

W przypadku niesprawności (przy 90% niepełnosprawności podwojenie kwoty ubezpieczenia)

25.000 €

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności podróży

Funkcje

Pokrycie

Osób lub mienia 

1,5 milionów € (ryczałt)

 

Zakladamy gewerbe !            

  

 

Visa-Plus cennik?

 

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek

 


Ubezpieczenie informacja o produkcie

 

Ubezpieczenia oferta carebiuro.de

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z roszczenia ubezpieczeniowego?

 

 Ubezpieczenie Visa Plus jest dostępny dla: osób do 75 lat i jedynie tymczasowo przebywających w Republice Federalnej Niemiec; zamieszkałych w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Liechtensteinie albo posiada obywatelstwo niemieckie od co najmniej dwóch lat. Z ubezpieczenia nie mogą skorzystać ludzie, którzy ciągle potrzebują opieki medycznej lub cierpią z powodu choroby psychicznej oraz osoby prowadzące działalność jako sportowiec.

Dla obywateli jakich państw jest ubezpieczenie Visum Plus?

Wśród krajów Układu Schengen są obecnie 26 państwa: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry.

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego?

W przypadku korzystania z ubezpieczenia prosimy utrzymać straty na jak najniższym poziomie i unikać niepotrzebnego wzrostu kosztów. Proszę skontaktować się z HanseMerkur tak szybko, jak to możliwe. Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w całości i zgodnie z prawdą.

KONTAKT W NAGŁYCH WYPADKACH: (pobierz)

ZGŁASZANIE SZKÓD: (pobierz)

Czy w ramach ubezpieczenia Visum Plus mogą powstać koszty uzyskania przychodów?

Nie. W ramach maksymalnej kwoty refundacji w wysokości € 50.000 nie pojawią się koszty uzyskania przychodów.

Jakie usługi obejmuje ubezpieczenie?

Podsumowanie zakresu świadczeń znajdziesz wyżej.

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech na Gewerbe

 

Jaki jest koszt ubezpieczenie Visum Plus?

Więcej informacji

Gdzie otrzymam odpowiedzi na wszystkie pytania na temat ubezpieczenia Visum Plus?

Napisz e-mail do naszego zespołu serwisowego:  poczta@carebiuro.de

 

Infolinia: WhatsApp na nr +4915171230131

W celu uzyskania informacji pomocne mogą być poniższe strony:

 

Zakladamy gewerbe !            

  

 

Visa-Plus cennik?


Ubezpieczenie informacja o produkcie

 

Ubezpieczenia oferta carebiuro.de

Ubezpieczenie zgloszenie online-Jak wypelnic wniosek                                     ubezpieczenie zdrowotne Gewerbe

 

zamow

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalności gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Dzialalnosc gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie dzialalnoisci w niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.