de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅ nie podlega polskiemu ZUS

Polak pracujący wyłącznie za granicą nie podlega polskiemu ZUS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok niekorzystny dla polskich firm zatrudniających Polaków za granicą. Polak, który faktycznie pracuje tylko w jednym z kilku państw UE wymienionych w umowie o pracę, nie może być ubezpieczony w polskim ZUS

 

Jakie prawo pracy obowiązuje dla pracowników
delegowanych?


Zatrudnienie pracowników delegowanych podlega prawu pracy
państwa, w którym pracownicy ci zazwyczaj wykonują pracę.
W sytuacji „klasycznego“ delegowania, pracownik zazwyczaj
wykonuje pracę w kraju swego pochodzenia. Z sytuacją taką
mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik zarówno przed
delegowaniem zatrudniony był w przedsiębiorstwie delegującym
go do pracy za granicą jak i po powrocie do kraju kontynuuje
w nim pracę. Dla stosunku pracy delegowanego w takiej
sytuacji z Polski pracownika zastosowanie znajdują przepisy
polskiego prawa pracy, dla pracownika delegowanego z Czech
czeskie, itd. Niezależnie od tego pracodawca musi przestrzegać
obowiązujących w Niemczech przepisów ochronnych, dotyczących
np. czasu pracy, urlopów wypoczynkowych czy
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

 

Polak pracujący wyłącznie za granicą nie podlega polskiemu ZUS

Poniższy artykuł dotyczy firmy budowlanej jednak według mnie wszystkie firmy opiekuńcze
podlegają tym samym przepisom kiedy oddelegowują swoich pracowników.

Nieważne  jest bowiem czy są to budowlańcy czy opiekunki.

Sprawa rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości (potocznie zwany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) dotyczyła sporu między spółką Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o. i jej pracownikiem Wiesławem Kitą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spółka Format ma siedzibę w Warszawie, ale działalność budowlaną prowadzi w różnych państwach UE i tam wysyła swoich polskich pracowników. Kita był w niej zatrudniony w latach 2006-2012. Zgodnie z zawartymi w tym czasie umowami o pracę miał pracować na budowach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, m.in. w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Finlandii. W rzeczywistości jednak stale, przez kilka lub kilkanaście miesięcy w roku wykonywał pracę w jednym państwie unijnym - najpierw we Francji, a potem w Finlandii. W ogóle natomiast nie pracował w Polsce.

Co to znaczy "zwykle zatrudniony..."

W 2008 r. ZUS odmówił Kicie wydania zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on polskim ubezpieczeniom społecznym. Zakład uznał, że Kita był pracownikiem delegowanym, a ci są ubezpieczeni w tym państwie, w którym wykonują pracę. Zarówno spółka Format, jak i Wiesław Kita nie zgadzali się z takim rozstrzygnięciem i złożyli odwołanie do sądu okręgowego. Sąd je oddalił. Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie zawiesił postępowanie i zwrócił się do unijnego Trybunału z pytaniem, jak interpretować pojęcie osoby "zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich". Pojęcie to jest użyte w unijnym rozporządzeniu nr 1408/71 W czwartek Trybunał orzekł, że osoba, która na podstawie kolejnych umów o pracę, wskazujących jako miejsce jej świadczenia terytorium kilku państw członkowskich, pracuje w rzeczywistości w okresie obowiązywania każdej z tych umów wyłącznie na terytorium jednego z tych państw, nie może być objęta zakresem pojęcia "osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich" w rozumieniu tego rozporządzenia (sygn. C-115/11). ETS przypomniał, że przepisy unijnego rozporządzenia nr 1408/71 zmierzają do tego, by pracownicy, którzy przemieszczają się w Unii, podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego. W rozpoznawanej sprawie - jak podkreślił Trybunał - Kita pracował stale, przez kilka lub kilkanaście miesięcy, na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego - Francji. Potem, na podstawie kolejnej umowy o pracę, pracował wyłącznie na terytorium Finlandii. Przy okazji każdej z tych umów po zakończeniu pracy dostawał urlop bezpłatny, a następnie umowa była rozwiązywana za porozumieniem stron. W tej sytuacji nie sposób twierdzić, że Kita był "osobą zwykle zatrudnioną na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich" w rozumieniu rozporządzenia nr 1408/71 - orzekł Trybunał.

Ubezpieczony tam, gdzie pracuje

ETS dodał, że w takiej sytuacji pracownik najemny podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na terytorium którego jest zatrudniony, a w okresach przerw między umowami o pracę - ustawodawstwu tego państwa, na którego terytorium zamieszkuje. "Wyrok jest niekorzystny dla polskich przedsiębiorstw, w tym np. dla agencji pracy tymczasowej i spółek prowadzących prace budowlane na terenie innych krajów UE" - powiedziała PAP Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo Taxand. "Gdyby wyrok był pozytywny, mógłby mieć znaczenia dla przedsiębiorców, których pracownicy nie mogą dziś uzyskać z ZUS zaświadczenia A1 (wcześniej E-101) jako pracownicy oddelegowani, bo nie spełniają warunków wymienionych w przepisach wspólnotowych" - dodała. Jednym z tych warunków jest to, by pracodawca prowadził znaczną część działalności w państwie członkowskim, z którego delegowany jest pracownik. "Warunku tego często nie spełniają właśnie np. agencje pracy tymczasowej i spółki prowadzące prace budowlane na terenie innych krajów UE" - powiedziała Ukonu.

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech                                             Zakładanie Gewerbe w DE dla Polaków

Rozliczenie podatkowe dla Polaków

 

 

To może Państwa zainteresować:

Firma w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express
Jak załatwic gewerbe w Niemczech
Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Rozliczenie podatkowe dla polskich firm

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.