de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅Profity płynące z działalności

Profity płynące z działalności gospodarczej za granicą

O otwarciu firmy w Niemczech myśli wielu Polaków, chcących lepiej zarabiać i czuć się bezpiecznie finansowo. Dlatego gdy chcesz sprawnie zarejestrować własną działalność skorzystaj z profesjonalnej pomocy polskiego biura Carebiuro, które expressowo i bez zbędnych formalności założy Ci firmę w Niemczech.

Przedsiębiorca z Polski w ramach Unii Eurpejskiej może prowadzić działalność gospodarczą w każdym państwie członkowskim. Tym samym polski przedsiębiorca może rozwijać swoją działalność gospodarczą w miejscu dla niego najkorzystniejszym ze względu na warunki prawne, inwestycyjne (ekonomiczne) czy środowiskowe. Wskazane możliwości ujęte w ramach swobody przedsiębiorczości ułatwiają podmiotom na szybką ekspansję na zagranicznym rynku Unii Europejskiej.
 

Profity płynące z działalności

Oprócz profitów inwestycyjnych płynących z dostępu do zagranicznych rynków, polski przedsiębiorca może w ramach obcych jurysdykcji uzyskać m.in.:

Spółka zagraniczna czy oddział – którą formę wybrać?

Polscy przedsiębiorcy mogą zakładać zagraniczne spółki (kapitałowe albo osobowe) i oddziały. Zakładanie spółek lub oddziałów jest uregulowane w ramach systemu prawnego państwa, w którym spółka lub oddział są zakładane.

Dokonując wyboru, czy w danym państwie założyć oddział polskiego przedsiębiorstwa, czy nową spółkę zależną należy zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje oddział, a jakie spółka. Przeanalizowanie wszystkich „minusów” i „plusów” danej formy prawnej w kontekście prowadzonej  działalności za granicą umożliwi wybór najbardziej właściwej, najlepiej dopasowanej do zakładanych celów biznesowych.

Oddział przedsiębiorstwa polskiego za granicą

Oddział jest samodzielną organizacyjnie i wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, która nie istnieje niezależnie od tego przedsiębiorstwa. Oddział prowadzony jest poza głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej lub siedzibą. Przedmiot działalności gospodarczej oddziału jest taki sam jak przedsiębiorstwa. Za zobowiązania cywilnoprawne oddziału całkowitą odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który go utworzył.

W zależności od tego czy oddział polskiego przedsiębiorcy funkcjonujący w danym państwie stanowi tzw. „zakład podatkowy” w rozumieniu polskich przepisów podatkowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody takiego oddziału mogą być opodatkowane  w państwie, w którym zakład jest położony albo w Polsce (jeżeli oddział nie jest zakładem podatkowym)

Generalnie rzecz ujmując, zakładem podatkowym jest placówka stała, przez którą częściowo lub całkowicie prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Określenie zakład podatkowy obejmuje w szczególności:

Plac budowy, prace montażowe, budowlane albo działalność doradcza lub nadzorcza z nimi związana stanowi zakład podatkowy tylko wtedy gdy prace lub obiekt trwają dłużej niż 9 miesięcy.

Spółka z siedzibą za granicą

 

Profity płynące z działalności gospodarczej za granicą

Spółka założona przez polskiego przedsiębiorcę w innym państwie jest oddzielnym od polskiego przedsiębiorcy bytem. Z chwilą wpisu spółki do właściwego rejestru albo zawarcia umowy spółki może ona być podmiotem praw i obowiązków, być pozywana i pozywać. W wypadku spółek kapitałowych spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania, natomiast w wypadku spółek osobowych za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponoszą jej wspólnicy – zasadniczo całym swoim majątkiem albo niekiedy w sposób ograniczony.

Odnosząc się do opodatkowania spółek wskazać należy, że dochody spółek kapitałowych (podobnych w swej strukturze do polskiej spółki akcyjnej, spółki z o.o.) są opodatkowane, co do zasady, w państwie, w którym spółki prowadzą działalność gospodarczą.

Od tej zasady wyjątkiem są spółki, których:

W sytuacji takiej jak przedstawiona powyżej dochody spółki kapitałowej zagranicznej są od 1 stycznia 2015 r. opodatkowane u wspólnika spółki – w Polsce.

W wypadku spółek osobowych wskazać należy, że dochód takiej spółki (zazwyczaj) nie jest opodatkowany w samej spółce, a u wspólników tej spółki. Tym samym, w zależności od tego, czy spółka osobowa tworzy tzw. „zakład podatkowy” wspólnika spółki czy też nie, dochody spółki przypadające na wspólnika mogą być opodatkowane u wspólnika, w państwie, w którym spółka ma siedzibę, albo w Polsce. W gruncie rzeczy zdaniem organów podatkowych, spółka osobowa nie tworzy zakładu podatkowego tylko w wypadku gdy jest spółką o charakterze holdingowym, posiadającą wyłącznie udziały albo akcje w innej spółce.

Formalności przy założeniu oddziału

Polski przedsiębiorca tworzący oddział za granicą musi wziąć pod uwagę zasady rejestracji  i tworzenia oddziału we właściwym rejestrze gospodarczym obowiązującym w państwie, w którym zakład ma być otwierany. Właściwie, z założeniem oddziału wiąże się podjęcie następujących kroków:

Założenie spółki za granicą

Rozważając założenie swojej spółki za granicą polski przedsiębiorca może samodzielnie dokonać jej rejestracji, zlecić rejestrację kancelarii prawnej albo dokonać zakupu udziałów albo akcji w jakiejś już założonej spółce. W zależności od wyboru państwa, w którym spółka ma działać formalności związane z jej założeniem mogą być odmienne.

Niemniej jednak, zakładając spółkę poza terytorium Polski należy dokonać następujących formalności w państwie, w którym spółka jest zakładana:

Ponadto, mając na względzie działanie spółki, trzeba mieć na uwadze, że w imieniu spółki muszą być składane deklaracje podatkowe a także prowadzone księgi rachunkowe. W wypadku dokonywania transakcji ze wspólnikiem, będącym polskim przedsiębiorcą w celu zastosowania stawek podatkowych z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zazwyczaj niższych niż z polskich ustaw), spółka powinna wystąpić o certyfikat rezydencji podatkowej.

Rejestracja firmy w Niemczech

Zalozenie firmy w Niemczech

Polecane linki:

Polskie biuro rachunkowe w Niemczech

Informacje dla zainteresowanych Gewerbe

UBEZPIECZENIE DLA OPIEKI

Kwota wolna od podatku

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.