de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

Własna firma prowadzona w Niemczech

Firma w Niemczech

Nasza firma pragnie przedstawić państwu kilka bardzo istotnych informacji w naszym mniemaniu dla każdej osoby zainteresowanej prowadzeniem własnej firmy w Niemczech. Dobrze wiadomo, że obywatele pochodzenia Polskiego mają niesamowite możliwości zakładania firmy w każdym z krajów szeroko pojętej Unii Europejskiej.

Państwo, którzy chcecie pracować na zasadzie samozatrudnienia czyli pracy jako firma jednoosobowa w Niemczech, macie taka możliwość poprzez zakładanie działalności gospodarczej właśnie w kraju, którym są Niemcy. Dodatkową informacją jaką chcemy państwu dość mocno zakomunikować, jest fakt, że również przedsiębiorcy z polski mogą OTWIERAĆ swoje filie w Niemczech, co jest również dużą pozytywną zaletą. To co możemy zagwarantować to to, że mają państwo pewność, że nasza firma:

-    nie jest nastawiona wyłącznie na zysk

-    staramy się o dobro osób, które poszukują pracy jako opiekunowie osób starszych.

-    Staramy się jak najlepiej współpracować z wszystkimi osobami.

-     Opiekunka, która jest zarejestrowana w naszym systemie ma niesamowitą możliwość aby nawiązać kontakt przez Tablice ogłoszeniową.

Dalsze nasze tematy:


Wybieramy formę prawną!!

Należy zwrócić uwagę, że przy rozmyślaniu o zakładaniu własnej działalności, MUSZĄ państwo zawsze!!  wybrać najbardziej odpowiednią dla waszych kryteriów formę prawną oraz działalność.

 

Po przeanalizowaniu wszystkich możliwośći, nasi specjaliści wypisali w formie punktów najczęściej wybierane możłiwości zatrudnienia, jakie ludzie wybierają ZACHĘCAMY do zapoznania się z nimi!!

•   przedstawicielstwo (Repräsentanz), 

•   samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung),

•   działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen),

•   spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts),

•   spółka jawna (oHG offene Handelsgesellschaft),

•   spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft),

•   spółka z o.o. (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung).


Rejestrowanie własnej działalności

PRZESTRZEGAMY państwa, aby mieli państwo na uwadze, że warto, a nawet jest zalecane, aby sprawdzić w siedzibie przemysłowo-handlowej, która będzie obejmowała naszą działalność, czy nie jest potrzebne uzyskanie specyficznej i bardzo istotnej koncesji na prowadzenie przez państwa własnej działalności,a  dopiero potem rozpocząć wszystkie niezbędne procedury związane z administracyjnym porządkiem. Warto PAMIĘTAĆ, że zazwyczaj koncesje są niezbędne w takich przypadkach jak:

-    prowadzenia m.in. działalności gospodarczej w

-     gastronomii,

-    transporcie,

-    handlu obwoźnym,

-    ubezpieczeniach,

-    ochronie,

-    handlu bronią i materiałami niebezpiecznymi

WAŻNE! aby każde z państwa wiedziało, iż przed przystąpieniem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, muszą państwo zameldować się w odpowiednim urzędzie meldunkowym, tam gdzie państwo mieszkają!

Istotny jest również fakt, że aby uzyskać pozwolenie na pobyt potrzebne są:

-    dowód zameldowania

-    dowód zarejestrowania firmy

Istotne jest również to, żeby absolutnie KAŻDĄ z  działalności gospodarczych wykonywanych przez państwa, lub tych które będą wykonywane na terenie Niemiec, ZAREJESTROWAĆ w tak zwanym Urzędzie do Spraw Gospodarczych, który jest przypisany do konkretnej siedziby i miejsca, gdzie się ona znajduje.

 

Warto również PAMIĘTAĆ o dokumentach jakie są wymagane do składania. Należą do nich:  

-    kopii paszportu,

-    dowodu zameldowania,

-    wypełnionego formularza, w którym będzie opisana działalność gospodarcza,

-    umowy kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej,

-    przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem np. przy zawodach rzemieślniczych należy przedstawić dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej.

 

Po całkowitym spełnieniu wymagań rejestracji i sukcesywnym zarejestrowaniu się, Urząd do Spraw Gospodarczych zwyczajowo w ciągu krótkiego czasu przesyła dokumenty mówiące o zarejestrowaniu działalności gospodarczej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

 

Istnieje również kilka kluczowych faktów, które warto zapamiętać. Są to między innymi te, które mówią, że:

-    do uzyskania wpisu w odpowiednim Urzędzie ds. Gospodarczych zawsze zobowiązany jest przedsiębiorca i jest to każdy bez możliwości pominięcia tego kroku,

-    konkretne spółki kapitałowe muszą! niezależnie od rodzaju działalności zapisać się do Rejestru Handlowego.

-    Każdy z właścicieli firm jednoosobowych w Niemczech czyli tak zwanych działalności na zasadzie samozatrudnienia, może sam decydować o firmie i nie potrzebuje do tego udziału innych osób,

-    Praca na zasadzie samozatrudnienia, czyli praca w jednoosobowej firmie w Niemczech obejmuje obowiązek odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy, a w niektórych przypadkach świadczy on swoim majątkiem,

-    w przypadku przeniesienia siedziby firmy w obrębie tego samego miasta lub dokonania rozszerzenia czy zmiany zarejestrowanego przedmiotu działalności lub nazwy firmy, istnieje potrzeba aby to zgłosić niezwłocznie w Urzędzie ds. Gospodarki.


Oddział przedsiębiorstwa

Chcemy również pokazać państwu, że istnieje również możliwość łatwego otwarcia w Niemczech oddział przedsiębiorstwa, które z powodzeniem funkcjonuje w Polsce.

 

Nazwa przedsiębiorstwa może być taka sama jak w Polsce, z tym że do nazwy należy dodać określenie "Zweigniederlassung".

Należy wyłącznie pamiętać, aby konkretny oddział otwierany w Niemczech by wpisany do tak zwanego Rejestru Handlowego.

Aby uzyskać wpis, należy:

-    złożyć notarialnie potwierdzony wniosek w niemieckim sądzie rejestrowym

-    Powinien on zawierać m.in.:

•   adres

•   siedziby oddziału,

•    przedmiot działalności oddziału,

•   dane osoby kierującej oddziałem,

•   dane o kapitale oddziału,

•   informację o rejestrze i numerze wpisu firmy matki,

•   formę prawną przedsiębiorstwa

•   właściwe dla niego prawo,

•   przetłumaczoną na język niemiecki umowę spółki bądź statut przedsiębiorcy ze wszystkimi notarialnie poświadczonymi zmianami, przedmiot działalności firmy matki,

•   dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa,

•   notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu.

 

Należy również pamiętać aby do wniosku dołączyć bilans i certyfikat biegłego rewidenta. Ma to na celu zagwarantowanie, że firma rzeczywiście zarządzana jest w całości z siedziby zlokalizowanej w Polsce.Oznaczać to będzie również, że to właśnie tam prowadzi się główną oraz zasadniczą działalność firmy.

Wszystkie dokumenty muszą być:

-    notarialnie lub sądownie poświadczone

-    przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

-    trzeba również zgłosić oddział do właściwego urzędu gospodarczego.

 

Istnieje rownież wiele wymagań, które obowiązują Polaków, którzy chcą pracować na zasadzie samozatrudnienia w Niemczech lub tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej. Nasi eksperci w punktach przedstawili poniżej najważniejsze z nich:

-    prowadzona działalność musi być wykonywana samodzielnie (ale można zatrudniać pracowników)

-    prace MUSZĄ! być zlecane przez więcej niż pojedynczego zleceniodawcę

-    dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą wystarczać na utrzymanie przedsiębiorcy i opłatę składek ubezpieczeniowych

-    działalność musi być zarejestrowana!!

-    w przypadku konieczności posiadania koncesji należy ją uzyskać niezwłocznie!

 

Stworzyliśmy również dla państwa przykładowy kosztorys zakładania firmy w Niemczech. Zapraszamy do sprawdzenia poniżej.

1.    Zgłoszenie osoby fizycznej - 100 Euro

2.    Zgłoszenie osoby prawnej - koszt po okresleniu firmy

3.    Zgłoszenie zmiany - 50 Euro

4.    Wymeldowanie - 50 Euro

 

Należy również pamiętać, że są to średnie stawki i mogą się nieznacznie różnić od siebie w różnych miejscach, jednak prosimy aby pamiętać, że nasza firma, zawsze udzieli państwu najważniejszych informacji!

firma budowlane niemczech

Poprzez rejestracje na portalu mają państwo możliwość na takie benefity jak:

-    obsługa firmy

-    swoje własne i niepodważalne wizytówki

-    własny stempel

-    kartę telefoniczną Lebary, która umożliwia komunikację z najbliższymi

-    możliwość założenia swojej własnej strony internetowej w celu polepszenia szans na pracę

-    niesamowitą możliwość ogłaszania na tablicy swoich ofert

-    szansa na zwrot niemieckiego podatku, ale również na założenie firmy w Niemczech

firma w niemczech

 

 założenie Gewerbe w Niemczech                                               Jak założyć firmę w Niemczech

firma w niemczech firma w niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalności gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Dzialalnosc gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie dzialalnoisci w niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.