de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

Własna firma prowadzona w Niemczech

Firma w Niemczech

Pragniemy przedstawić Państwu niezwykle istotne informacje, związane z rejestracją i prowadzeniem własnej firmy w Niemczech. Odkąd Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, nasi rodacy mają możliwość zakładania własnej działalności na terenie całej Unii. Polacy szczególnie chętnie na miejsce swojej działalności wybierają Niemcy.

Osoby, które chcą pracować na zasadzie samozatrudnienia, czyli prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą mają taką możliwość i to bez pozwolenia na pracę. Co niezwykle istotne polscy przedsiębiorcy, chcący poszerzyć rynek zbytu dla swoich wyrobów czy usług mają także możliwość otwierania filii swoich firm w Niemczech. Czym wyróżnia się nasza firma na tle innych firm doradczych:

-    nie jest nastawiona wyłącznie na zysk

-    staramy się o dobro osób, które poszukują pracy jako opiekunowie osób starszych.

-    staramy się jak najlepiej służyć naszym klientom, nikogo nie pozostawiając bez merytorycznej pomocy

-    opiekunka, która jest zarejestrowana w naszym systemie ma możliwość pozyskiwania ciekawych ofert pracy przez unikalne narzędzie,

       jakim jest tablica ogłoszeniowa

Zapoznaj się z ważnymi tematami:


Wybieramy formę prawną firmy w Niemczech!!!

Planując prowadzenie firmy w Niemczech należy zawczasu przemyśleć kwestię wyboru prawidłowej i korzystnej w prowadzeniu formy prawnej naszej firmy.

 

Najczęstsze formy prawne, które są dostępne dla polskich przedsiębiorców w Niemczech, to:

•   przedstawicielstwo (Repräsentanz), 

•   samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung),

•   działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen),

•   spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts),

•   spółka jawna (oHG offene Handelsgesellschaft),

•   spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft),

•   spółka z o.o. (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung).


Rejestrowanie własnej działalności

Przed rejestracją własnej działalności w Niemczech należy sprawdzić m.in w niemieckiej izbie przemysłowo-handlowej, czy dla prowadzenia firmy z wybranej branży nie jest potrzebne uzyskanie koncesji lub pozwolenia na świadczenie usług w wybranej profesji. Uzbrojeni w taką wiedzę możemy rozpocząć wszystkie niezbędne procedury administracyjne, związane z założeniem firmy. Warto PAMIĘTAĆ, że zazwyczaj koncesje są niezbędne w takich branżach, jak:

-     gastronomia,

-    transport,

-    handel obwoźny,

-    ubezpieczenia,

-    ochrona,

-    handel bronią i materiałami niebezpiecznymi

WAŻNE! Przed założeniem własnej firmy musimy zameldować się w Niemczech. Bez adresu zameldowania nie możemy zarejestrować firmy w Niemczech.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, potrzebne są:

-    dowód zameldowania

-    dowód zarejestrowania firmy

By legalnie prowadzić własną działalność gospodarczą w Niemczech, należy bezwzględnie ZAREJESTROWAĆ ją  w Urzędzie do Spraw Gospodarczych, zlokalizowanym w miejscowości, w której mamy adres zameldowania.

 

Warto również PAMIĘTAĆ o dokumentach, jakie są niezbędne do złożenia wniosku o rejestrację firmy. Są to m.in:

          -    kopia paszportu,

-    dowód zameldowania,

-    wypełniony formularz, w którym będzie opisana działalność gospodarcza,

-    umowa kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości, wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej,

-    przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem np. przy zawodach rzemieślniczych, należy przedstawić         dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej.

 

Po spełnieniu wymagań rejestracji i zarejestrowaniu się Urząd do Spraw Gospodarczych zwyczajowo w ciągu kilku dni przesyła dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności gospodarczej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

 

Pamiętaj o istotnych elementach, towarzyszących rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech:

-    do rejestracji firmy w odpowiednim Urzędzie ds. Gospodarczych zobowiązany jest każdy przedsiębiorca - nie możesz legalnie działać nie będąc         zarejestrowanym podmiotem gospodarczym w Niemczech,

-    spółki kapitałowe muszą niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności uzyskać wpis do Rejestru Handlowego,

-    właściciel firmy jednoosobowej w Niemczech, czyli tak zwanej działalności na zasadzie samozatrudnienia, może sam decydować o firmie  jej profilu działalności bez konsultacji czy wsparcia ze strony osób trzecich, 

-    Praca na zasadzie samozatrudnienia, czyli praca w jednoosobowej firmie w Niemczech wiąże się z osobistą odpowiedzialnością za świadczone usługi, jest to także odpowiedzialność majątkowa właściciela firmy

-    w przypadku przeniesienia siedziby firmy w obrębie tego samego miasta lub dokonania rozszerzenia działalności czy zmiany zarejestrowanego przedmiotu działalności, lub nazwy firmy, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie w Urzędzie ds. Gospodarki.


Oddział przedsiębiorstwa

Warto podkreślić, że w Niemczech istnieje również możliwość łatwego otwarcia oddział przedsiębiorstwa, które funkcjonuje w Polsce.

 

Nazwa przedsiębiorstwa może być taka sama jak w Polsce, z tym że do nazwy należy dodać określenie "Zweigniederlassung".

Należy koniecznie pamiętać, aby oddział firmy otwierany w Niemczech był wpisany do tak zwanego Rejestru Handlowego.

Aby uzyskać wpis, należy:

-    złożyć notarialnie potwierdzony wniosek w niemieckim sądzie rejestrowym

-    Powinien on zawierać m.in.:

•   adres,

•   siedzibę oddziału,

•    przedmiot działalności oddziału,

•   dane osoby kierującej oddziałem,

•   dane o kapitale oddziału,

•   informację o rejestrze i numerze wpisu firmy matki,

•   formę prawną przedsiębiorstwa

•   właściwe dla niego prawo,

•   przetłumaczoną na język niemiecki umowę spółki bądź statut przedsiębiorstwa ze wszystkimi notarialnie poświadczonymi zmianami, przedmiot działalności firmy matki,

•   dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa,

•   notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu.

 

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć bilans i certyfikat biegłego rewidenta. Ma to na celu zagwarantowanie, że firma rzeczywiście zarządzana jest w całości z siedziby zlokalizowanej w Polsce. Będzie to również dowód na to, że to właśnie tam prowadzi się główną oraz zasadniczą działalność firmy.

Wszystkie dokumenty muszą być:

-    notarialnie lub sądownie poświadczone,

-    przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,

-    trzeba je również zgłosić oddział do właściwego urzędu gospodarczego.

 

Inne wymagania, które obowiązują Polaków, którzy chcą pracować na zasadzie samozatrudnienia w Niemczech lub tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczące, że nie prowadzimy tzw. pozorowanego samozatrudnienia. Oto najważniejsze z nich:

-    prowadzona działalność musi być wykonywana samodzielnie (ale można zatrudniać pracowników),

-    prace MUSZĄ! być zlecane przez więcej niż jednego klienta,

-    dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą wystarczać na utrzymanie przedsiębiorcy i opłatę składek ubezpieczeniowych,

-    działalność musi być zarejestrowana!!!,

-    w przypadku konieczności posiadania koncesji należy ją bezwzględnie uzyskać !

 

Przykładowy kosztorys wydatków przy zakładaniu firmy w Niemczech:

1.    Zgłoszenie osoby fizycznej - 100 Euro

2.    Zgłoszenie osoby prawnej - koszt po wskazanie formy prawnej firmy

3.    Zgłoszenie zmiany - 50 Euro

4.    Wymeldowanie - 50 Euro

 

Wyżej wymienione stawki zostały uśrednione,  i mogą się nieznacznie różnić od siebie w zależności od miejsca w Niemczech. Skontaktuj się z naszym biurem, z chęcią odpowiemy szczegółowo w sprawie kosztów założenia firmy w Niemczech.

firma budowlane niemczech

Poprzez rejestrację na portalu macie Państwo szansę na wyjątkowe benefity, takie jak:

-    obsługa firmy

-    indywidualnie zaprojektowane i wykonane wizytówki

-    firmowa pieczątka

-    karta telefoniczna Lebary, która umożliwia komunikację z najbliższymi

-    możliwość założenia swojej własnej strony internetowej, która na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania naszą firmą 

-    unikalną szansę ogłaszania na tablicy swoich ofert

-    szansa na zwrot niemieckiego podatku, ale również na założenie firmy w Niemczech

firma w niemczech

 

 założenie Gewerbe w Niemczech                                               Jak założyć firmę w Niemczech

firma w niemczech firma w niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalności gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Dzialalnosc gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie dzialalnoisci w niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.